traveller

BEANS voor een
nóg veiliger spoor

Het creëren van de juiste omstandigheden voor een succesvolle proef voor ProRail. 

KLANT

ProRail, spoorwegbeheerder van Nederland

UITDAGING Het creëren van de juiste omstandigheden voor een succesvolle proef
METHODEN BEAN (Behaviour Enabler, Artifact en Nudge)
TIJDLIJN

Februari - april 2021

Uitdaging

Veiligheid op het spoor is belangrijk. Daarom wordt er onder andere met behulp van camera’s en sensoren op emplacementen in de gaten gehouden welke wagons met welke gevaarlijke stoffen in welke volgorde binnenkomen en hoe ze zich verplaatsen. ProRail heeft Humanex gevraagd om te helpen de juiste omstandigheden te creëeren voor vervoerders gedurende de testfase van dit systeem.

MEER WETEN OVER BETER LEREN INNOVEREN?

Bekijk deze dienst

Aanpak

Aan de hand van BEAN (Behaviour Enabler, Artifact en Nudge) hebben we een interventie ontworpen waardoor de betrokkenen zowel rationeel als emotioneel getriggerd werden om zich maximaal in te zetten voor de proef. Zo hebben we de instructie verscherpt tot een duidelijk taak voor de pilot: 100 procent juiste wagenlijsten (Behavioural Enabler). Door middel van een wedstrijdelement hebben we vervoerders gestimuleerd optimaal te presteren. Door gesprekken met de vervoerders te voeren, hebben zij daarnaast extra aandacht en erkenning gekregen voor hun inzet (Nudge). Al in aanloop naar de proef zagen we hierdoor een verbetering van de kwaliteit. Daarbij is tevens een visuele reminder gemaakt waarin alle elementen samenkwamen, waaronder een prikkelende weergave van het te testen systeem in een kleine video (Artifact).

Resultaat

De meeste vervoerders scoorden in deze wedstrijd 100 procent en de betrokkenheid en enthousiasme voor het systeem zijn fors toegenomen. Door de interventies hebben we de juiste omstandigheden kunnen creëeren voor een geslaagde proef, waarin met hulp van de vervoerders veel geleerd is over de werking van het volgsysteem.

beans

MEER LEZEN OVER ONZE BEANS METHODE?

Bekijk de pagina