BOUW NIEUWE BUSINESS

Creëer jij nieuwe business?

Een bedrijf laten groeien is afhankelijk van het vermogen om kansen te identificeren en benutten. Niet alleen binnen de huidige business, maar ook in verwante en nieuwe markten. Daarmee creëer je het fundament voor de toekomstige groei van je bedrijf. Bouw jij nieuwe business?

Business creëren is een strategische prioriteit voor bedrijven maar levert in de praktijk vooral incrementele verbeteringen van de bestaande business op. Echt nieuwe business creëren of bestaande business fundamenteel vernieuwen blijkt moeilijk. De oorzaak is vaak dat er te eenzijdig is ontwikkeld. Met veel aandacht voor de toekomstige klant, maar niet voor het bedrijf. Commerciële aspecten, de maakbaarheid van een innovatie en de adoptie ervan in het huidige portfolio van producten en diensten worden dan onvoldoende meegewogen. Resulterend in hoge kosten en verspilde tijd en talent.
Innovatie moet waarde creëren voor je klanten en voor je bedrijf, geen eenzijdige oplossingen. Dat betekent dat de problemen van de klant en die van je bedrijf moeten worden onderzocht en opgelost met dezelfde intensiteit. Met de grootste inspanning aan het begin van het proces, niet aan het einde. Wij hebben de mensen, methoden, tools en technieken om je daarbij te helpen. We richten ons daarbij op producten, diensten en businessmodellen die in staat zijn om betekenisvolle en duurzame groei te leveren. Dat hoeft niet altijd disruptief te zijn. Iedere innovatie is voor ons zo aantrekkelijk als de groei die het je op kan leveren.

STERK AAN ONZE AANPAK? WIJ:

  • bedenken ideeën die een win opleveren voor je klanten en je bedrijf
  • wegen commerciële aspecten mee vanaf de start van het proces
  • creëren altijd nieuwe perspectieven op marktdynamiek en klantbehoeften
  • vinden kansen om de assets van je bedrijf in te zetten in andere markten
  • ontwikkelen nieuwe initiatieven tot concrete investeringsbeslissingen
  • verminderen risico’s en testen levensvatbaarheid via kleine experimenten
  • versnellen en schalen ideeën die levensvatbaarheid hebben aangetoond

WIJ VERTELLEN JE GRAAG MEER

Neem contact op

RELEVANTE CASES EN INZICHTEN