EARLY STAGE BUSINESS DEVELOPMENT

10-12 weken
Benut kansen voor groei met onze methoden voor early stage business planning en development.

Een gestructureerde manier om nieuwe business te developen.

Je huidige business biedt onvoldoende perspectief voor groei. Meer van hetzelfde is niet meer goed genoeg. Je wilt daarom onderzoeken waar kansen voor nieuwe groei en omzet liggen. Met onze opportunity search werken op een gestructureerde manier aan het ontdekken en ontwerpen van kansen voor nieuwe business.

Je hebt een fantastisch nieuw idee voor business maar niet de tijd of expertise om het echt goed te valideren, op de markt te brengen en groei te realiseren. Met onze methoden voor early stage business planning en development werk je op een gestructureerde manier aan zowel het valideren ervan als het daadwerkelijk starten en genereren van omzet bij betalende klanten. Met aandacht voor ieder aspect van je business en een groeiplan om verder op te schalen.
Team Humanex

Dit levert het op...

SNELHEID

Omdat we echt aan de slag met je nieuwe business en al onze kennis en ervaring gebruiken om het snel te developen.

VALIDATIE

Omdat we kleinschalige goedkope experimenten inzetten bij echte klanten om razendsnel te leren wat wel en niet werkt.

TEAM

Omdat we samen werken aan de juiste configuratie van eigen competenties en partnership met derden voor zakelijk succes.

KLANTEN

Omdat we je nieuwe business introduceren in je bedrijf en in je markt met de eerste betalende klant en leads voor meer.

Zo werkt het...

1. PLANNEN

We maken het businessplan met het businessmodel, de business case, het team en de activiteiten om de business te bouwen.

2. VALIDEREN

We ontwerpen en runnen de experimenten met de metrics die nodig zijn om de aannames in het businessplan te valideren.

3. PROTOTYPEN

We passen onze oplossingen voor rapid prototyping toe om je nieuwe business snel tastbaar te maken en in de praktijk te testen.

4. LANCEREN

We helpen je om je nieuwe business op de markt te brengen en te introduceren in je eigen bedrijf om op te schalen.

AAN DE SLAG?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Early stage business development waar we trots op zijn...

TOUCH
Klantverhaal Hoe creëren we een duurzaam store-as-a-service concept voor huurders van retailvastgoed?
Klantverhaal Hoe creëren we een duurzaam store-as-a-service concept voor huurders van retailvastgoed? Samen met Redevco vertalen we tijdens onze opportunity search inzichten uit klantbehoeften naar nieuwe duurzame business concepten die we valideren bij potentiële huurders.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we ons nieuwe concept introduceren in onze markt en omzet creëren?
Klantverhaal Hoe kunnen we ons nieuwe concept introduceren in onze markt en omzet creëren? Samen met Canon hebben wij het nieuwe concept, propositie en businessplan gevalideerd en parallel daaraan gelanceerd in de markt en verkocht aan de eerste betalende klanten.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we onze diensten voor het langer thuis wonen van ouderen beter schaalbaar maken?
Klantverhaal Hoe kunnen we onze diensten voor het langer thuis wonen van ouderen beter schaalbaar maken? Samen met Leef3.nu ontwikkelden we een nieuwe groeistrategie en valideerden een nieuw schaalbaar businessmodel voor langer thuis wonen met verschillende verdienmodellen.

MEER KLANTVERHALEN?

Lees meer verhalen over het werk dat we samen met onze klanten doen en de impact die we maken.