GROEISTRATEGIE

10-12 weken
Ontwerp een duidelijke strategie voor groei en innovatie met een concreet portfolio van kansen om aan te werken.

Geef een boost aan je huidige business en creëer nieuwe business.

Je huidige business biedt onvoldoende perspectief voor groei. Meer van hetzelfde is niet meer goed genoeg. Je wilt daarom onderzoeken waar kansen voor nieuwe groei en omzet liggen. Met onze opportunity search werken op een gestructureerde manier aan het ontdekken en ontwerpen van kansen voor nieuwe business.

Je bent op zoek naar groei. Door je bestaande business een nieuwe impuls te geven maar ook door nieuwe richtingen te verkennen, die voor nieuwe omzet moeten zorgen. Met onze groeistrategie werk je op een gestructureerde manier aan het ontwikkelen en realiseren van extra groei. Door nieuwe business te ontdekken en doorbraken te realiseren in je bestaande business. Met een onderbouwde toets van de haalbaarheid en de strategie om eraan te werken.

Team Humanex

Dit levert het op...

HUIDIG

Omdat we je bestaande business aanpassen aan de veranderende omgeving door te herpositioneren en optimaliseren voor groei.

NIEUW

Omdat we nieuwe initiatieven voor groei identificeren en nastreven in voor je bedrijf verwante of nieuwe markten.

POTENTIE

Omdat we het groeipotentieel benutten dat al jaren sluimert in je bedrijf omdat assets niet of onvoldoende worden benut.

VERMOGEN

Omdat we het leiderschap, de cultuur en de capaciteiten ontsluiten voor groei en innovatie in je bedrijf en ecosysteem.

Zo werkt het...

1. RICHTEN

We vormen een krachtige ambitie voor groei en innovatie met duidelijke doelen en criteria voor where to play en how to win.

2. REVIEWEN

We beoordelen je huidige portfolio en de assets van je bedrijf om te herpositioneren en optimaliseren voor extra groei.

3. ONDERZOEKEN

We ontdekken en valideren nieuwe trendgedreven gebieden en business concepten voor succesvolle nieuwe groei.

4. VORMEN

We ontwerpen een duidelijk groeipad en vormen nieuwe initiatieven en het vermogen voor groei en innovatie van je bedrijf.

AAN DE SLAG?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Groeistrategieën waar we trots op zijn...

TOUCH
Klantverhaal Hoe identificeren en benutten we toekomstige groeikansen buiten onze business as usual?
Klantverhaal Hoe identificeren en benutten we toekomstige groeikansen buiten onze business as usual? Samen met BASF identificeren we nieuwe ideeën en business concepten voor groei, richten we een business unit op voor new ventures en een investeringfonds voor externe startups.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we inspelen op veranderingen in onze markt en nieuwe groei realiseren?
Klantverhaal Hoe kunnen we inspelen op veranderingen in onze markt en nieuwe groei realiseren? Samen met een bank stellen we een duidelijke groeiambitie op, vertalen we marktonderzoek naar nieuwe business concepten en richten we een incubator programma op dat ventures begeleidt.

MEER KLANTVERHALEN?

Lees meer verhalen over het werk dat we samen met onze klanten doen en de impact die we maken.