INNOVATIEMETER

3-4 weken
Beoordeel je innovatiekracht en innovatievermogen om te weten waar en hoe je dat in je bedrijf kunt verbeteren.

Een snelle en grondige diagnose van je vermogen om te innoveren.

Je huidige business biedt onvoldoende perspectief voor groei. Meer van hetzelfde is niet meer goed genoeg. Je wilt daarom onderzoeken waar kansen voor nieuwe groei en omzet liggen. Met onze opportunity search werken op een gestructureerde manier aan het ontdekken en ontwerpen van kansen voor nieuwe business.

Je investeert al jaren in innovatie maar echte baanbrekende resultaten blijven uit of bereiken je business niet. Met onze innovatiemeter krijg je inzicht in hoe effectief je innovatieproces werkt, hoe sterk je vermogen en cultuur om te innoveren zijn en waar de pijnpunten of blokkades in je innovatiefunnel zitten. Van idee tot de succesvolle adoptie van innovatie in je bedrijf. Met als resultaat een concreet actieplan om van innovatie een voorspelbare motor van groei te maken.

Team Humanex

Dit levert het op...

INZICHT

Omdat we de causale verbanden en blokkades ontdekken die goed verklaren hoe en waarom innovatie presteert zoals het is.

BENCHMARK

Omdat we inzichtelijk maken hoe je presteert ten opzichte van je peers en op gebied van innovatie leidende bedrijven.

BUZZ

Omdat we met het inzicht in het innovatievermogen ook meteen het momentum creëren om aan verbetering te werken.

PLAN

Omdat we onze inzichten vertalen naar duidelijke en opvolgbare acties met een tijdspad voor het verbeteren van je prestaties.

Zo werkt het...

1. METEN

We voeren kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit binnen je bedrijf om goed te begrijpen hoe innovatie nu werkt.

2. ANALYSEREN

We analyseren de data om causale verbanden en blokkades te ontdekken in de prestaties van je innovatievermogen.

3. ONTWERPEN

We beschrijven waar je staat en ontwerpen de interventies die nodig zijn om je vermogen om te innoveren te verbeteren.

4. PRESENTEREN

We presenteren onze bevindingen en stellen de volgende stappen voor die nodig zijn om specifieke problemen aan te pakken.

AAN DE SLAG?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Innovatiemeters waar we trots op zijn...

TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we werken aan het duurzaam vergroten van ons vermogen om te innoveren?
Klantverhaal Hoe kunnen we werken aan het duurzaam vergroten van ons vermogen om te innoveren? Samen met COA doen we onderzoek naar het vermogen om te innoveren en op welke manier ze innovatie kunnen stimuleren in de eigen organisatie, in hun netwerk en bij leveranciers.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we innovatie binnen onze organisatie structureel verbeteren en stimuleren?
Klantverhaal Hoe kunnen we innovatie binnen onze organisatie structureel verbeteren en stimuleren? Samen met Pathé vertalen we het resultaat van onze innovatiemeter naar wat ze wel maar ook naar wat ze vooral niet meer moeten doen om innovatie verder te verbeteren en te stimuleren.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we het succes van ons innovatieproces beter voorspelbaar maken?
Klantverhaal Hoe kunnen we het succes van ons innovatieproces beter voorspelbaar maken? Samen met een bank onderzoeken we het innovatievermogen en geven we onder meer inzicht in welk gedrag management moet laten zien om innovatie te steunen en aan te moedigen.

MEER KLANTVERHALEN?

Lees meer verhalen over het werk dat we samen met onze klanten doen en de impact die we maken.