LEER BETER INNOVEREN

Investeer jij in innovatie?

Er moeten in je bedrijf niet alleen genoeg ideeën voor innovatie ontstaan, maar ook worden benut. Om die reden investeren bedrijven in hun vermogen om te innoveren, zodat van innovatie een betrouwbare bron van autonome groei kan worden gemaakt. Investeer jij in innovatie?

INNOVATIESCAN

Hoe goed is het innovatievermogen van jouw organisatie? Doe de quick scan en ontdek wat goed gaat en waar kansen voor verbetering liggen.
Doe de quick scan
Innovatie is meer dan alleen het bedenken van goede ideeën. Het gaat vooral om het hebben van het juiste systeem, de strategie, vaardigheden en houding en gedrag om die ideeën keer op keer rendabel om te zetten in groei en vernieuwing van je bedrijf. Dat noemen wij je innovatievermogen en de bedrijven die daar goed in zijn presteren beter dan anderen, trekken de beste talenten aan en vergroten ieder jaar autonoom hun omzet en marktaandeel. De realiteit voor de meeste bedrijven is echter een forse kloof tussen de ambities om te innoveren en het werkelijke resultaat daarvan. Dat kunnen wij veranderen.
Dat doen we door een integrale blauwdruk voor innovatie binnen je bedrijf te ontwikkelen. Met een duidelijke strategie om richting te geven aan innovatie, een structuur en proces om ideeën om te zetten in business en de juiste governance om het innovatieportfolio te beheren. Met een duidelijke visie op samenwerking voor innovatie met partners in je ecosysteem variërend van klanten tot leveranciers en kennisinstellingen. En tenslotte uit het creëren van de juiste kennis en vaardigheden voor innovatie bij je mensen en het wegnemen van barrières voor innovatie binnen je bedrijf  in houding en gedrag.

STERK AAN ONZE AANPAK? WIJ:

  • creëren een cultuur van innovatie in plaats van momenten van innovatie
  • zetten in op samenwerking en cocreatie over de grenzen van je bedrijf heen
  • gebruiken onze innovatiescan om snel inzicht te krijgen in je bedrijf
  • analyseren en elimineren barrières voor innovatie met onze beans methode
  • werken on the job en praktisch zodat innovatie echt werkt in je bedrijf
  • leren niet alleen je mensen maar ook je managers om innovatie te faciliteren

WIJ VERTELLEN JE GRAAG MEER

Neem contact op

RELEVANTE CASES EN INZICHTEN