GROEISTRATEGIE EN BUSINESSMODEL VOOR LEEF3.NU

Nieuwe groeistrategie en een schaalbaar business- en verdienmodel.

KLANT

Leef3.nu, ledenservice en platform voor langer thuis wonen

UITDAGING

Nieuwe strategie gericht op groei en de ontwikkeling van een nieuw, schaalbaar business- en verdienmodel

METHODEN Klantonderzoek, marktonderzoek, groeistrategie, businessmodel, verdienmodel
TIJDLIJN

Start september 2019, afgerond juli 2020

Leef3.nu

Leef3.nu is van oorsprong de ledenorganisatie van Beweging 3.0. Er zijn ongeveer 28.000 mensen lid van Leef3.nu (circa 20% van de huishoudens in de regio Eemland). Met de diensten en producten van Leef3.nu kunnen mensen zo lang en aangenaam mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Uitdaging

Nederland is in een rap tempo aan het vergrijzen. Er komen steeds meer ouderen bij en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Naar verwachting groeit het aandeel extramurale zorg ten opzichte van de intramurale zorg. Dit biedt kansen voor een organisatie als Leef3.nu, dat zich al langere tijd oriënteert op de mogelijkheden rond langer thuis wonen. Het huidige businessmodel van Leef3.nu blijkt onvoldoende toekomstbestendig en is maar beperkt schaalbaar.

MEER WETEN OVER GROEISTRATEGIEËN?

Bekijk deze dienst

Aanpak

Er is een scherpe analyse gemaakt van de markt en de concurrentie. Daarnaast is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de wensen, behoeften en drijfveren van ouderen en mantelzorgers in kaart te brengen. De resultaten van de analyse zijn in een aantal strategische sessies met het kernteam vertaald naar een nieuwe strategie, business- en verdienmodel voor de organisatie, gericht op schaalbaarheid en omzetgroei.

Resultaat

De resultaten zijn verwerkt in een strategisch businessplan, dat dient als blauwdruk voor de ontwikkeling van de organisatie voor de komende jaren. Er is een nieuw uitgewerkt business model, dat gebruik maakt van verschillende verdienmodellen om zo een stabiele omzetstroom te creëren. De ontwikkelingen zijn uitgewerkt in een globale roadmap en de businesscase is in detail uitgewerkt. Het businessplan, de roadmap en businesscase zijn positief beoordeeld door de RvB van moederorganisatie Beweging 3.0.
groeistrategie en businessmodel voor Leef3.nu

WIJ VERTELLEN JE GRAAG MEER

Neem contact op