futuring

Beter voorbereid de toekomst tegemoet. 

De samenleving wordt steeds complexer en verandert continue. Of het nu gaat om duurzame mobiliteit, klimaatverandering, digitalisering of om de energietransitie. De toekomst laat zich lastig voorspellen, maar het is wel mogelijk om met de kennis van nu in te spelen op de signalen en veranderingen uit de samenleving. Met de Futuring methode helpen we bedrijven en organisaties om relevante trends te identificeren en strategische keuzes te maken. In een interactief dialoog komen we vervolgens tot een gezamenlijk perspectief op de toekomst. Dit is het startpunt waarmee je jouw organisatie klaarstoomt voor de grote transities van de 21e eeuw.

Trends en ontwikkelingen

Om te weten waar je als manager op moet sturen, is het belangrijk om eerst in beeld te brengen welke trends en ontwikkelingen gaande zijn. En welke impact deze trends kunnen hebben op de bedrijfsvoering of het beleid van jouw organisatie. Wat zijn de meest recente technologieën die in opkomst zijn? Hoe ziet de sector er over 10 jaar uit? Wat doen andere organisaties op dit moment? En wat is realistisch? Trendonderzoek geeft antwoord op dit soort vragen en vergroot het inzicht in de ontwikkelingen en lange termijn trends.

Drivers of change

In het trendonderzoek worden meer dan 400 relevante trends vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. Deze trends worden vervolgens geclusterd per thema, zoals economie, techniek, milieu, sociaal of politiek. Zo worden de drivers of change zichtbaar. Dit zijn de belangrijkste thema’s die van invloed zijn op het bedrijf of de organisatie.

Door met elkaar uit de dagelijkse praktijk te stappen en na te denken over het lange termijn perspectief, geef je richting aan de strategie van jouw organisatie. Samen beoordelen we welke trends raakvlakken hebben met de bedrijfsvoering of het beleid. Daarnaast geven we inzicht in de uitgangspunten die aansluiten bij de veranderende behoeftes in de maatschappij. Trendonderzoek helpt om tijdig strategische keuzes te maken, zodat je als bedrijf of organisatie voorop blijft lopen in de sector.

Strategische keuzes identificeren

In een interactief gesprek maken vervolgens we samen een verhaallijn en identificeren we de toekomstige kantelpunten, zodat jij strategische besluiten kunt nemen. 

In een werksessie schetsen we drie werelden: de huidige situatie, de transitie-zone en de wereld die we ons alleen maar kunnen verbeelden. Door deze drie werelden samen te brengen, vergroot je het toekomstbewustzijn binnen jouw bedrijf of organisatie. Dit vormt de basis van jouw verhaallijn voor de komende jaren.

Door samen na te denken over het lange termijn perspectief, komen we tot een verhaallijn voor jouw bedrijf of organisatie. Hierin identificeren we een aantal kantelpunten. Dit zijn de momenten waarop de drie geschetste werelden elkaar kruisen en de omstandigheden veranderen. De geïdentificeerde kantelpunten leggen onzekerheden bloot en laten zien met welke thema’s je direct aan de slag kunt. Dit stelt je in staat om strategische keuzes te maken voor de toekomst.

strategische keuzes

Roadmap

Weet je welke trends en ontwikkelingen er in jouw sector gaande zijn en wat de toekomstige kantelpunten zijn? Dan is het tijd om dit aan de hand van een roadmap om te zetten naar concrete actiepunten. Op basis van het trendonderzoek, de verhaallijn en de geïdentificeerde kantelpunten kunnen we doelen formuleren. Met de backcasting methode redeneren we vanuit het gewenste toekomstbeeld terug naar de huidige situatie. Zo kunnen we concrete actiepunten opstellen, die nodig zijn om tot het gedroomde eindresultaat te komen. Deze actiepunten verdelen we onder in diverse thema’s, zoals financiering, contracten en beleid.

Het resultaat is een roadmap, waarin de doelen, thema’s en actiepunten worden uitgezet over de tijd. Hierin wordt in één oogopslag duidelijk wat de samenhang is tussen de activiteiten en welke stappen er nodig zijn om de lange termijn doelen te behalen.

Resultaat

Futuring helpt organisaties om: 

  • om te gaan met onzekerheid ​
  • het gesprek aan te gaan met betrokkenen over de toekomst
  • aan de slag te gaan met complexe opgaven

  • grip te krijgen op de korte, middellange en lange termijn strategische keuzes​
  • toekomst-proof te worden

Meer weten?

Benieuwd wat Futuring voor jouw organisatie kan betekenen? 
Neem contact op