inspectieproces

Review BOEI-inspectie proces voor COA

Optimalisatie van het BOEI-inspectieproces voor vastgoed om prestaties te verbeteren.
KLANT

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), plaatsing en opvang van asielzoekers

UITDAGING Review en optimalisatie van het BOEI-inspectieproces voor vastgoed om prestaties te verbeteren
METHODEN Service Blueprint
TIJDLIJN

Start mei 2020, afgerond juli 2020

Uitdaging

De afdeling Vastgoed & Facilitair van het COA inspecteert opvanglocaties in de vastgoedportefeuille integraal op basis van de BOEI-methodiek. De inspectiebureaus en BOEI-adviseurs die dat werk uitvoeren ervaren daarbij problemen in de werkwijze en gebruikte inspectiesoftware. COA vroeg ons daarom het proces te reviewen en aanbevelingen op te stellen om de prestaties te verbeteren. Dat moet leiden tot een hogere kwaliteit van de inspectieresultaten en tijds- en kostenbesparingen.

MEER WETEN OVER PRESTATIES VERBETEREN?

Bekijk deze dienst

Aanpak

We hebben het inspectieproces van begin tot eind geanalyseerd door een Service Blueprint te maken. Dat is een methode waarmee je snel en pragmatisch een proces kunt visualiseren en interne verbanden en afhankelijkheden inzichtelijk kunt maken. Dat doen we in co-creatie met de betrokken partijen, zij beschikken immers over specifieke kennis over het proces. Tijdens die interviews en interactieve sessies hebben we alle onderdelen van het inspectieproces en hun onderlinge relaties geïdentificeerd en de knelpunten en mogelijke verbeteringen geïnventariseerd. De resultaten hebben we vervolgens gebruikt om het proces en de gebruikte inspectiesoftware te herontwerpen, met als doel om de kwaliteit te verbeteren en tijd en kosten te besparen.

Resultaat

Op basis van onze analyse en het herontwerp hebben we samen met alle betrokken partijen de prestaties van de BOEI-inspecties van opvanglocaties kunnen verbeteren. Door niet alleen het proces en de gebruikte inspectiesoftware aan te passen, maar de betrokken partijen en mensen ook goed te begeleiden in wat dit van hun vraagt. Zo komen wij tot het gewenste resultaat.
flowchart

WIJ VERTELLEN JE GRAAG MEER

Neem contact op