store-as-a-service

STORE-AS-A-SERVICE VOOR REDEVCO

Conceptontwikkeling en validatie van een duurzaam store-as-a-service concept voor Redevco.
KLANT Redevco, investeringsmaatschappij in retail en residentieel vastgoed
UITDAGING Ontwikkel een duurzaam en disruptief store-as-a-service concept
METHODEN Klantonderzoek, marktonderzoek, conceptontwikkeling, marktvalidatie
TIJDLIJN

Start september 2019, afgerond februari 2020

Redevco

Redevco is een investeringsmaatschappij voor retail en residentieel vastgoed. Ze verwerven, ontwikkelen en beheren al meer dan 20 jaar vastgoedinvesteringen. Ze hebben momenteel meer dan 300 assets in beheer in Europa’s meest aantrekkelijke stedelijke retail bestemmingen, met een waarde van meer dan 7,5 miljard euro.

Uitdaging

Het shopgedrag van Europese consumenten is sterk aan het veranderen. De retail sector staat al een tijdje onder druk en het sluiten van lange termijn huurcontracten is niet meer vanzelfsprekend. Redevco heeft de ambitie om disruptief te zijn in de retail sector met een nieuw store-as-a-service concept. Redevco heeft Humanex gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe concept. Het concept moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Redevco én nieuwe waarde creëren voor haar klanten en aandeelhouders. Dit type innovatie is relatief nieuw voor Redevco en dient daarom als een good practice voor toekomstige innovatieprojecten.

MEER WETEN OVER NIEUWE BUSINESS BOUWEN?

Bekijk deze dienst

Aanpak

Door de analyse van klantbehoeften, trends en ontwikkelingen ontstond een gezamenlijk beeld van het veranderende speelveld. Met dit inzicht als uitgangspunt zijn in verschillende brainstormsessies, met behulp van de design thinking methodiek, de inzichten vertaald naar mogelijke concepten. De longlist van concepten hebben we gevalideerd en teruggebracht tot vier store-as-a-service concepten, gekoppeld aan specifieke klantbehoeften.

Resultaat

Een intern gevalideerd concept van store-as-a-service, met een businessmodel dat nieuwe waarde kan creëren voor Redevco en haar klanten. Het concept is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die in verschillende configuraties kunnen worden gekoppeld aan een specifieke klantbehoefte. In de eerste fase zijn vier varianten (configuraties) van het concept uitgewerkt. De volgende stap is om het concept extern te valideren en een pilot te starten, zodat de belangrijkste aannames en hypothesen in de praktijk kunnen worden getoetst.
testimonial redevco

WIJ VERTELLEN JE GRAAG MEER

Neem contact op