Skip to content

TOEKOMSTVERKENNING

4-6 weken

Begrijp de trends en klantbehoeften die nu en in de toekomst bepalend zijn voor je strategie en businessmodel.

Geef richting aan je toekomst met onderzoek en een frisse blik.

Je bent op zoek naar een duidelijke visie op de toekomst van je bedrijf die helpt bij het anticiperen en plannen voor de lange termijn. Met onze methoden voor toekomstverkenning werk je op een gestructureerde manier aan een nieuwe kijk op de toekomst van je bedrijf. Vanuit een goed begrip van de markt, technologie, klantbehoeften en maatschappelijke trends. Met aantrekkelijke visualisaties en storytelling die helpen om je toekomstvisie te delen en bouwen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et.

Dit levert het op...

VISIE

Omdat we samen een gewaagde toekomstvisie creëren die uitlegt wat je met je bedrijf kunt bereiken en welke waarde je creëert.

VERHAAL

Omdat we met storytelling helpen om aan anderen overtuigend en inspirerend uit te kunnen leggen hoe je toekomst eruitziet.

DRAAGVLAK

Omdat we met onze visualisaties de toekomst herkenbaar maken en afstemming en acceptatie stimuleren in je bedrijf.

PLAN

Omdat we de toekomstvisie tot leven brengen in uitvoerbare plannen die je in staat stellen om er direct aan te gaan bouwen.

Zo werkt het...

1. VERKENNEN

We vertalen ontwikkelingen en trends in de markt, technologie en klantbehoeften van nu en de toekomst naar inzichten.

2. VERTELLEN

We schetsen samen je visie op de toekomst en maken het verhaal over de rol die je bedrijf daarin speelt en de impact die je maakt.

3. VISUALISEREN

We prototypen visualisaties die helpen om je toekomst voor te stellen en je toekomstige klanten en bedrijf te begrijpen.

4. VERVOLG

We vertalen je toekomstvisie samen naar stappen die je nu en straks moet zetten om aan je toekomst te gaan werken.

AAN DE SLAG?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Toekomstverkenningen waar we trots op zijn...

TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers het proces voor new product innovation volgen?
Transformatie Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers het proces voor new product innovation volgen? Samen met Chrysal hebben we BEANS ontworpen en ingezet om het gebruik van het nieuwe proces te stimuleren en daarmee succesvol nieuwe gewoonten gecreëerd voor innovatie.
TOUCH
Klantverhaal Hoe vinden we op korte termijn een oplossing voor mensen zonder woning?
Acceleratie Hoe vinden we op korte termijn een oplossing voor mensen zonder woning? Samen met gemeente Haarlemmermeer werken we aan alternatieve woonvormen zoals flexwonen om het woningaanbod zo snel mogelijk te vergroten in afwachting van de permanente nieuwbouw.
TOUCH
Klantverhaal Hoe creëren we een duurzaam store-as-a-service concept voor huurders van retailvastgoed?
Strategie Hoe creëren we een duurzaam store-as-a-service concept voor huurders van retailvastgoed? Samen met Redevco vertalen we tijdens onze opportunity search inzichten uit klantbehoeften naar nieuwe duurzame business concepten die we valideren bij potentiële huurders.
TOUCH
Klantverhaal Hoe brengen we de persona's uit ons klantonderzoek echt tot leven in ons bedrijf?
Acceleratie Hoe brengen we de persona's uit ons klantonderzoek echt tot leven in ons bedrijf? Samen met ABN AMRO brengen we de persona's tot leven in speelse visualisaties en ontwikkelen we een app waarmee medewerkers op een interactieve manier de persona's kunnen leren kennen.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we de digitale transformatie van bestaande producten versnellen?
Acceleratie Hoe kunnen we de digitale transformatie van bestaande producten versnellen? Samen met TwynstraGudde en Mendix hebben we een succesvolle hackathon ontworpen en gefaciliteerd om bestaande producten te digitaliseren met low-code.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we vervoerders samenbrengen op een platform voor slimmer transport?
Acceleratie Hoe kunnen we vervoerders samenbrengen op een platform voor slimmer transport? Samen met Cornelissen Groep onderzoeken we de haalbaarheid en business potentie van een platform voor slimmer transport en de producten en diensten die daar onderdeel van kunnen zijn.
TOUCH
Klantverhaal Hoe worden wij het meest innovatieve en duurzame stadion ter wereld?
Transformatie Hoe worden wij het meest innovatieve en duurzame stadion ter wereld? Samen met de Johan Cruijff ArenA organiseren we een innovatie challenge om met marktpartijen te werken aan revolutionaire business concepten die waarde bieden aan het stadion en stakeholders.
TOUCH
Klantverhaal Hoe verbeteren we de prestaties van ons proces voor correctief onderhoud van vastgoed?
Acceleratie Hoe verbeteren we de prestaties van ons proces voor correctief onderhoud van vastgoed? Samen met COA ontwerpen we het proces opnieuw met onze innovatie design sprint en accelereren we de digitale transformatie van het onderhoudsproces om prestaties te verbeteren.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kun je met duurzaamheid een goede boterham verdienen in de bouw en infra?
Strategie Hoe kun je met duurzaamheid een goede boterham verdienen in de bouw en infra? Samen met Bouwend Nederland vertalen we marktonderzoek naar 21 groene marktkansen die toegevoegde waarde creëren voor zowel bedrijf, natuur als maatschappij.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we slim en accuraat de watertemperatuur meten om legionella te voorkomen?
Acceleratie Hoe kunnen we slim en accuraat de watertemperatuur meten om legionella te voorkomen? Samen met COA en IHCS ontwikkelden we een service die via draadloze sensoren en het LoRa-netwerk continu de watertemperatuur meet en alarmeert wanneer dat moet.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we innovatie binnen onze organisatie structureel verbeteren en stimuleren?
Transformatie Hoe kunnen we innovatie binnen onze organisatie structureel verbeteren en stimuleren? Samen met Pathé vertalen we het resultaat van onze innovatiescan naar wat ze wel maar ook naar wat ze vooral niet meer moeten doen om innovatie verder te verbeteren en te stimuleren.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we innovatie versnellen en als organisatie meer future proof worden?
Transformatie Hoe kunnen we innovatie versnellen en als organisatie meer future proof worden? Samen met COA zijn we een autonoom functionerend programma gestart om sneller en efficiënter innovaties te ontwikkelen en lanceren binnen de eigen organisatie.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we het innovatie ecosysteem van regio's inzichtelijk maken en managen?
Acceleratie Hoe kunnen we het innovatie ecosysteem van regio's inzichtelijk maken en managen? Samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen ontwikkelen we met low-code een instrument dat inzicht geeft in programma's in de regio en hoe die aansluiten op de behoeften in de markt.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we onze diensten voor het langer thuis wonen van ouderen beter schaalbaar maken?
Strategie Hoe kunnen we onze diensten voor het langer thuis wonen van ouderen beter schaalbaar maken? Samen met Leef3.nu ontwikkelden we een nieuwe groeistrategie en valideerden een nieuw schaalbaar businessmodel voor langer thuis wonen met verschillende verdienmodellen.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we werken aan het duurzaam vergroten van ons vermogen om te innoveren?
Transformatie Hoe kunnen we werken aan het duurzaam vergroten van ons vermogen om te innoveren? Samen met COA doen we onderzoek naar het vermogen om te innoveren en op welke manier ze innovatie kunnen stimuleren in de eigen organisatie, in hun netwerk en bij leveranciers.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we onze prestaties en aanpak voor new business development verbeteren?
Transformatie Hoe kunnen we onze prestaties en aanpak voor new business development verbeteren? Samen met Akzo Nobel hebben we de blauwdruk met de toekomstige structuur, werkwijze, cultuur en governance voor new business development ontworpen om de prestaties te verbeteren.
TOUCH
Klantverhaal Hoe creëren we een optimaal klimaat in gebouwen maar besparen we toch energie?
Acceleratie Hoe creëren we een optimaal klimaat in gebouwen maar besparen we toch energie? Samen met Priva, Van Beek, IHCS en COA doen we een proef met zelflerende software voor klimaat en energiebeheer die 24 uur vooruitkijkt en het juiste scenario berekent en toepast.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we ook in de toekomst zekerheid bieden bij nieuwbouw van woningen?
Strategie Hoe kunnen we ook in de toekomst zekerheid bieden bij nieuwbouw van woningen? Samen met Woningborg onderzoeken we de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt en bouwsector en kansen en bedreigingen als input voor een nieuwe strategie.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we de kwaliteit en snelheid van het BOEI-inspectieproces verbeteren?
Acceleratie Hoe kunnen we de kwaliteit en snelheid van het BOEI-inspectieproces verbeteren? Samen met COA, Condor, Helix en Facilicom hebben we het BOEI-inspectieproces opnieuw ontworpen met behulp van onze tweedaagse innovatie design sprint.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we meer mensen informeren en enthousiast maken over innovatie?
Transformatie Hoe kunnen we meer mensen informeren en enthousiast maken over innovatie? Samen met Sweco organiseren we een innovatiedag om medewerkers te inspireren en bekend te maken met de weg van een idee via businessmodel naar echte business impact.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we een doorbraak in de bouw realiseren met onze prefab woning?
Strategie Hoe kunnen we een doorbraak in de bouw realiseren met onze prefab woning? Samen met Ballast Nedam hebben wij een nieuwe positionering en nieuw commercieel model ontwikkeld voor business development op basis van consultative selling.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we de regeltechniek van gebouwen in onze portefeuille centraal beheren?
Acceleratie Hoe kunnen we de regeltechniek van gebouwen in onze portefeuille centraal beheren? Samen met Priva, IHCS en COA implementeren we een krachtig integratieplatform dat regeltechniek centraal zichtbaar en toegankelijk maakt en accelereren we het aansluiten van locaties.
TOUCH
Klantverhaal Hoe zorgen we dat nieuwe producten en diensten onze business en klanten bereiken?
Transformatie Hoe zorgen we dat nieuwe producten en diensten onze business en klanten bereiken? Samen met Strukton Worksphere onderzochten we waarom innovaties de business en klanten niet bereiken en verbeteren we de structuur en cultuur voor new business development.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we ons nieuwe concept introduceren in onze markt en omzet creëren?
Strategie Hoe kunnen we ons nieuwe concept introduceren in onze markt en omzet creëren? Samen met Canon hebben wij het nieuwe concept, propositie en businessplan gevalideerd en parallel daaraan gelanceerd in de markt en verkocht aan de eerste betalende klanten.
TOUCH
Klantverhaal Hoe identificeren en benutten we toekomstige groeikansen buiten onze business as usual?
Strategie Hoe identificeren en benutten we toekomstige groeikansen buiten onze business as usual? Samen met BASF identificeren we nieuwe ideeën en business concepten voor groei, richten we een business unit op voor new ventures en een investeringfonds voor externe startups.
TOUCH
Klantverhaal Hoe versnellen we de impact van innovaties en versterken we onze new business competentie?
Transformatie Hoe versnellen we de impact van innovaties en versterken we onze new business competentie? Samen met een agro-industrieel concern verbeteren we de structuur en cultuur voor innovatie en ontwerpen we een new business manual als houvast voor nieuwe initiatieven.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we inspelen op veranderingen in onze markt en nieuwe groei realiseren?
Strategie Hoe kunnen we inspelen op veranderingen in onze markt en nieuwe groei realiseren? Samen met een bank stellen we een duidelijke groeiambitie op, vertalen we marktonderzoek naar nieuwe business concepten en richten we een incubator programma op dat ventures begeleidt.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we afspraken met contractpartijen eenduidig vastleggen en monitoren?
Acceleratie Hoe kunnen we afspraken met contractpartijen eenduidig vastleggen en monitoren? Samen met COA ontwikkelen we een low-code app met onze methode voor rapid digital prototyping waarmee afspraken over en weer snel en simpel kunnen worden bevestigd en bewaakt.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we de ideeën en kansen die er binnen ons bedrijf zijn een stap verder brengen?
Transformatie Hoe kunnen we de ideeën en kansen die er binnen ons bedrijf zijn een stap verder brengen? Samen met DLL organiseren we een innovatie bootcamp waarin we de deelnemers innovatie best practices leren en hun ideeën en kansen uitwerken tot concrete businessmodellen en -cases.
TOUCH
Klantverhaal Hoe controleren we brandwerende doorvoeren op afstand op schade en doorboringen?
Acceleratie Hoe controleren we brandwerende doorvoeren op afstand op schade en doorboringen? Samen met Senbased en COA plaatsten we een sensorfolie op de doorvoeren waardoor de status continu inzichtelijk is en schade en doorboringen direct worden gemeld.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we onze vastgoedorganisatie digitaal transformeren?
Acceleratie Hoe kunnen we onze vastgoedorganisatie digitaal transformeren? Samen met COA digitaal transformeren we de vastgoedorganisatie door mensen centraal te stellen, de voordelen van technologie te benutten en processen beter schaalbaar te maken.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we een customer experience practice opzetten binnen onze organisatie?
Strategie Hoe kunnen we een customer experience practice opzetten binnen onze organisatie? Samen met ABN AMRO vertalen we klantonderzoek naar een nieuw servicemodel, klantbeloften en ideale klantreizen als blauwdruk voor de verdere ontwikkeling van klantprocessen.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we het succes van ons innovatieproces beter voorspelbaar maken?
Transformatie Hoe kunnen we het succes van ons innovatieproces beter voorspelbaar maken? Samen met een bank onderzoeken we het innovatievermogen en geven we onder meer inzicht in welk gedrag management moet laten zien om innovatie te steunen en aan te moedigen.
TOUCH
Klantverhaal Hoe creëren we de juiste omstandigheden voor een proef met een nieuw systeem?
Transformatie Hoe creëren we de juiste omstandigheden voor een proef met een nieuw systeem? Samen met ProRail ontwikkelen we met succes een interventie met onze BEAN-methode om vervoerders zowel rationeel als emotioneel te stimuleren om maximaal bij te dragen aan de proef.
TOUCH
Klantverhaal Hoe benutten we de kansen die toepassingen van nieuwe technologie ons bieden?
Acceleratie Hoe benutten we de kansen die toepassingen van nieuwe technologie ons bieden? Samen met Facilicom verkennen we verschillende technologieën als robotics, virtual reality en internet of things en bedenken en ontwerpen we op basis daarvan nieuwe kansen voor innovatie.
TOUCH
Klantverhaal Hoe gaan nieuwe technologieën onze manier van werken nu en straks beïnvloeden?
Acceleratie Hoe gaan nieuwe technologieën onze manier van werken nu en straks beïnvloeden? Samen met DNB verkennen we de mogelijkheden van verschillende technologieën door ze zelf te ervaren en ontwerpen we nieuwe ideeën voor producten en diensten voor de bank van morgen.
TOUCH
Klantverhaal Hoe en op welk moment benutten we de mogelijkheden van nieuwe technologie?
Acceleratie Hoe en op welk moment benutten we de mogelijkheden van nieuwe technologie? Samen met CZ verkennen we de kansen van nieuwe technologieën als virtual reality, drones en robotics en stellen we een hype cycle op om te bepalen wanneer welke technologie relevant wordt.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we digitale innovatie versnellen binnen heel TwynstraGudde?
Acceleratie Hoe kunnen we digitale innovatie versnellen binnen heel TwynstraGudde? Samen met TwynstraGudde hebben we een 1-daagse low-code hackathon georganiseerd waar zes ideeën in één dag zijn uitgewerkt tot een businessplan en een prototype app. Deze zijn gepitcht aan het hele bedrijf.
TOUCH
Klantverhaal Hoe kunnen we met onze hele organisatie met digitale innovatie aan de slag?
Acceleratie Hoe kunnen we met onze hele organisatie met digitale innovatie aan de slag? Samen met ADG dienstengroep hebben we een low-code hackathon georganiseerd waar 6 groepsmaatschappijen hun idee hebben uitgewerkt tot een prototype in Mendix en een businessplan.

MEER KLANTVERHALEN?

Lees meer verhalen over het werk dat we samen met onze klanten doen en de impact die we maken.