lightbulbsonoff

NEW PRODUCT INNOVATION-
PROCES

Verbeteren van de implementatie van het NPI-proces voor Chrysal. 

KLANT

Chrysal, een internationaal bedrijf dat bloemenvoeding produceert

UITDAGING Het verbeteren van de implementatie van het New Product Innovation-proces
METHODEN BEAN (Behaviour Enabler, Artifact en Nudge)
TIJDLIJN

Januari 2021 - maart 2021

Uitdaging

Om nieuwe producten te ontwikkelen en innovatie meer gestructureerd te laten verlopen, heeft Chrysal onlangs het NPI-proces geïntroduceerd. Dit proces is tot in de puntjes uitgedacht, maar stuit toch op weerstand bij medewerkers. Extra administratie en niet nagekomen afspraken zorgen voor frustratie. Wij hebben een interventie ontwikkeld waarbij medewerkers geholpen worden het NPI-proces goed te doorlopen.

MEER WETEN OVER BETER LEREN INNOVEREN?

Bekijk deze dienst

Aanpak

We hebben voor Chrysal op maat gemaakte BEAN’s ontwikkeld. Met deze methodiek helpen we organisaties om gewenst gedrag teweeg te brengen en de implementatie van processen sterk te verbeteren. De Behaviour Enablers richten zich op tools en processen die ons op een directe manier helpen het proces te volgen, terwijl Nudges ons indirect een duwtje in de goede richting geven. De Artifact herinnert en ondersteunt aan het nieuwe gedrag. Door op basis van deze drie elementen een interventie te ontwikkelen, ontstaat gewenst gedrag dat beklijft en processen goed worden doorlopen.

Resultaat

De meest succesvolle BEAN die we hebben ontwikkeld, heeft als doel om de stroeve samenwerking van de NPI-teams te verbeteren. Hiervoor hebben wij een teamcanvas (artifact) ontwikkeld. Tijdens de kick-off worden hierin expliciete afspraken gemaakt over teamrollen, verantwoordelijkheden en teamactiviteiten (behaviour enablers). Door in te zetten op het commitment en consistency principe (mensen komen van nature graag hun beloftes na) en binnen het team expliciet de sociale norm te stellen, stimuleren we een goede samenwerking gedurende het hele proces (nudges).

flowchart

WIJ VERTELLEN JE GRAAG MEER

Neem contact op