DE VIER VUISTREGELS VOOR STRUCTURELE INNOVATIE

Uit het boek Loonshots van Safi Bahcall.

AUTEUR Jacqueline Platen
LEESTIJD 5 minuten
DATUM

20 juli 2020

DIENST Beter leren innoveren

Innovatieve ideeën worden te vaak genegeerd of afgewezen. De geschiedenis zit vol met dit soort voorbeelden. Deze innovatieve ideeën worden door Safi Bahcall loonshots genoemd omdat ze op het eerste gezicht gekke ideeën of absurde dromen lijken en door de gevestigde orde tegengewerkt lijken te worden. Safi Bahcall raadt aan om vier principes te volgen die zorgen dat de organisatiestructuur zo wordt ingericht dat de kans groter is dat loonshots de kans hebben om de maan te bereiken. De eerste twee:

  • Zorg dat de artiesten en soldaten een eigen plek hebben (scheid de fases).
  • Houd evenveel van ze en zorg voor overdracht (creëer een dynamisch evenwicht).

Baanbrekende technologieën?

Safi Bahcall neemt je mee in lessen over oorlogstijd, ruimtevaart en Polaroid. Het voorbeeld van radartechnologie wordt uitgebreid aangehaald. Deze technologie werd veelvuldig afgewezen door de militaire macht totdat het bijna te laat was. Ook wezen bijvoorbeeld verschillende filmstudio’s ooit een script over een metroman en Britse spion die de wereld redt af. Dit onwaarschijnlijke filmproject groeide uit tot één van de succesvolste franchises in de filmgeschiedenis: James Bond. De belangrijkste les die we uit dit soort voorbeelden kunnen halen is dat een aantal aanpassingen in de structuur kunnen zorgen dat kansrijke innovaties niet worden tegengewerkt, maar de kans krijgen om te groeien. Gaat dit dan alleen om baanbrekende technologieën waarvan niemand denkt dat ze zullen werken? Nee, loonshots van type S: kleine strategische aanpassingen waarvan niemand denkt dat ze veel zullen opleveren, hebben ook deze aangepaste structuur nodig om te kunnen overleven.

Zorg dat artiesten en soldaten een eigen plek krijgen

Met een duidelijke scheiding van artiesten (de uitvinders) en de soldaten (uitvoerders), hiermee zorg je dat een innovator de kans krijgt om te werken aan zijn innovaties. Als je dit niet doet wordt hij/zij geremd door de huidige business en risicomijdende gedrag. Dit is geen gek gedrag, er moet ruimte zijn voor beide type instellingen. Safi Bahcall haalt zijn inspiratie uit de wetenschap: een bak water in bevroren staat gedraagt zich anders dan vloeibaar water; probeer er maar met een hamer op te slaan. Het water gedraagt zich anders door de omgeving (temperatuur). Hetzelfde geldt volgens Safi Bahcall voor teams en bedrijven: goed zijn in innovaties kweken is een fase van menselijk organiseren als vloeibaar zijn is voor water. Goed zijn in franchises ontwikkelen is een andere fase, zoals ijs is voor water. Je kunt niet aan artiesten en soldaten dezelfde soort prestaties vragen, ook is voor beide een andere sturing en hulpmiddelen vereist.

Houd evenveel van ze en zorg voor overdracht

Artiesten hebben vaak een voorkeur voor artiesten; soldaten voor soldaten. Beide groepen zijn nodig in organisaties of teams. Zorg dat beide om hun eigen kwaliteiten gewaardeerd worden. Om verder te gaan op de inspiratie die Safi Bahcall haalt uit de wetenschap: er bestaat zoiets als een optimale fase waarin vloeistof zowel ijs is als water is; namelijk 0 graden. In deze fase verandert water in ijs en ijs in water. In organisaties is het van belang om de overdracht van innovatie kweekvijvers naar het veld te organiseren. De innovators die verwachten vaak dat iedereen staat de applaudisseren voor hun prachtige ideeën, de uitvoerders verzetten zich soms tegen veranderingen en zien vooral nog de tekortkomingen. Zorg dat bepaalde mensen beide talen spreken en zorgen voor een goede overdracht.

Wat kan ik hiermee?

Er zijn verschillende vormen om innovatie te organiseren, niet één is de beste manier. Wat past is afhankelijk van jouw organisatie. Ondanks de vorm is altijd een andere soort sturing nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld om de wijze waarop gestuurd wordt op budget en wat voor KPI’s worden gesteld. Ook is het van belang om overdracht goed te organiseren. We zien in de praktijk dat ideeën van mensen die als uitvoerders; zoals Safi Bahcall ze dus ’soldaten’ noemt, werken en een innovatief idee hebben, vaak niet verder komen omdat ze zich onvoldoende gefaciliteerd/ondersteund voelen en éérst hun eigen werk moeten afmaken. In zo’n situatie is het organiseren van faseovergang van groot belang.

MEER WETEN?

Neem contact op